info@ikarus.com.tr
0216 970 08 86

Branded Content

Branded Content

TV satın alınmaksızın web ortamında, sosyal mecralarda yayınlanan viral etki oluşturmayı amaçlayan reklam videolarıdır.Branded Content  markanın dolaylı veya direkt olarak içinde olduğu yaratıcı, eğlenceli ve stylish reklam prodüksiyonlarıdır.

Senaryolar sosyal mecra da etkili geri dönüşleri olacak türden olur. Çalışmalar izleyenleri gülmekten kırabilir, onları duygusallaştırabilir veya onları şaşırtır.

Amaç yaşadığımız içerik dünyasında viral etki oluştururken markalı içeriğin insanlara temas etmesidir.